Golf & Companies

En plattform för samarbete
InköpsdagarOm oss
9

Medlemmar

9

Årsmöte

9

Stadgar

Golf & Companies
Golfens branschförening i Sverige

Golf & Companies är en branschförening för tillverkare, leverantörer och återförsäljare samt övriga organisationer inom golfen i Sverige. Föreningen arbetar för att främja och effektivisera handeln med golfartiklar genom att erbjuda kunskap, arrangera mötesplatser och inköpsdagar och verka för god lönsamhet och tillväxt.

Ledorden för föreningen och verksamheten är att inspirera och främja golfens utveckling genom effektivitet, kunskap och samordning – för en hållbar handel med golfartiklar i Sverige.

Föreningen har som huvudsakliga och övergripande mål att:

  • verka för en ökad marknad för golfartiklar och en sund utveckling i branschen
  • verka för en god kvalitet och standard inom branschen
  • verka för att handeln med golfartiklar bedrivs på ett så hållbart sätt som möjligt
  • årligen arrangera försäljnings- och inköpstillfällen för hela branschen
  • företräda medlemmarna gentemot myndigheter, media och andra organisationer
  • i möjligaste mån samordna olika mål med Svenska Golfförbundet

Föreningen har inget eget vinstintresse.

Simulatorgolf i Skolan

Vi på Golf & Companies driver i samråd med Svenska Golfförbundet projektet ”Simulatorgolf i Skolan”
Läs gärna mer här om vårt projekt och varför denna satsning finns och hur du som simulatoranläggning kan vara en del av denna satsning.

Kontakta oss gärna för att få mer information gällande detta.